Hello World

Hello world programmi (kuvab ekraanile "Hello world!") lihtne näide on järgmine:

print("Hello world!")

Natuke põhjalikum ja korrektsem näide on järgmine:

def main():
    print("Hello world!")

if __name__ == '__main__':
    main()

Kui eelnev kood lahti seletada, siis

def main():
    print("Hello world!")

Kirjeldab ära funktsiooni nimega main. Kõik read, mis on taandega funktsiooni definitsiooni all, kirjeldavad ära funktsiooni sisu. Kui keegi pöördub funktsiooni poole, pannakse sisu käima. Antud näites on sisu vaid üks rida: print("Hello world!"), mis kuvab ekraanile teksti "Hello world!" (ilma jutumärkideta).

Täpsemalt saab funktsioonidest lugeda siit: Funktsioon, selle argumendid ning parameetrid

if __name__ == '__main__':
    main()

Tingimuslause kontrollib, kas moodul (antud pythoni fail) käivitati otse põhilise programmina (panete käsurealt või IDE'st käima). Python defineerib automaatselt ära muutuja __name__, mis koodi käivitamisel väärtustatakse __main__. Teine võimalus on see, et teie loodud fail imporditakse mõnest teisest moodulist (py-failist). Sellisel juhul see tingimus on väär.

Tingimuslause sisuks on eelnevalt defineeritud funktsiooni main() väljakutse.