Projektihalduse keskkond Trello

Projektitöödes tuleb ette palju erinevaid märkmeid (ideid, tegevusi, ülesanded), mille haldamine võib minna päris keeruliseks. Rühmatöö projekti märkmeid saab kategoriseerida märkmega tegeleja, teema, ajakriitilisuse, olulisuse või mõne muu omaduse põhjal. Selliste märkmete paremaks haldamiseks ongi kasulik kasutada mõnda tarkvaraprojekti haldusvahendit nagu Trello, Slack, Google Drive või mõnda muud vahendit. Selles peatükis vaatamegi lähemalt Trello võimalusi.

Trello

Trello on veebipõhine märkmete kategoriseerimise rakendus, mis võimaldab virtuaalsele “seinale” asetada märkmeid ja neid vastavalt protsessi kulgemisele tõsta ühest kategooriast teise.

../_images/trello1.gif

Trellos loodud märkmete tahvlit saab hoida privaatsena või teha avalikuks. Samuti saab tahvlit jagada ka teistega, et märkmete juurde lisada ka projektikaaslasi.

Märkmete haldamine

Uute märkmete lisamine Trello tahvlile nõuab kategooriate loomist, kuhu märkmeid jagada. Kategooriate loomiseks on mitmeid võimalusi, kus üks näide oleks järgnev:

 1. Ideed

 2. Vaja teha

 3. Tegemisel

 4. Ootel

 5. Tehtud

Oletame, et programmi testimisel on leitud viga, mis vajab parandamist. Sellises süsteemis saab näiteks kategooriasse "Vaja teha" lisada märkme veateate ja info selle tekkimise kohta. Samuti on võimalik juurde lisada värviline silt (label), mis tüüpi märkmega on tegu. Lisaks sildile on võimalus märkme juurde määrata kasutaja, kes selle vea lahendamisega tegelema hakkab. Selleks, et vältida olukorda, kus kaks inimest korraga tegelevad sama vea lahendamisega, tuleks märge tõsta lahendamise ajal kategooriasse "Tegemisel". Kui ilmneb mõni takistus, mis vajab eelnevalt mõne teise ülesande lahendamist, siis saab tõsta märkme kategooriasse "Ootel". Kui viga on parandatud, siis saab selle märkme tõsta kategooriasse "Tehtud". Vajadusel saab aeg-ajalt ka arhiveerida lahendatud ülesannetega märkmeid.

Kanban stiilis kategooriad

Märkmete kategooriaid ei pea alati ise välja mõtlema. Trello pakub vaikimisi juba mitmeid ettevalmistatud malle kas veebilehe, arvutimängu või mõne muu tarkvaraprojekti koostamisel. Üheks tarkvaraprojektide arenduses kasutatavaks võimaluseks on Kanbani stiilis märkmete haldamist. Selleks tuleb Trellos valida esilehelt “Create new board” -> “Start with a template” ja valida sealt “Kanban template” ja otsida üles nupp “Use template” -> “Create template”.

../_images/kanban.png

Nagu näha ka eelmiselt jooniselt, siis on Kanban stiilis tahvil järgmised kategooriad:

 1. Backlog - ideede märkmed, mis pole veel päris valmis tegemiseks

 2. Design - ideede märkmed, mis on uurimisel ja disainimisel

 3. To-Do - märkmed, mis vajavad tegemist

 4. Doing - märkmed millega hetkel tegeletakse

 5. Code Review - märkmed, mille lahendused on ülevaatamisel

 6. Testing - märkmed, mille lahendused on testimisel

 7. Done - märkmed valmis lahendustega

Power-up

Trelloga saab ühendada ka erinevaid Power-Upe ehk vidinaid, mis võimaldavad lisaks märkmete haldamisele ka teisi tegevusi klõpsates paremal servas “Show menu” ja “Power-ups”. Võimalus on siduda Trello näiteks Google Drive’iga, Microsoft Teamsiga, Slackiga, Mapi või muude ajahalduse ja analüütika lisadega. Failide haldamiseks Trellos võib näiteks selle siduda Google Drive’iga.

NB! Tasuta versioonis saab lisada juurde ühe power-upi.


Antud peatükk ja selles sisalduvad pildid on võetud TLÜ Tarkvaraarenduse digiõpikust: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/chapter/projektihalduse-keskkond-trello/ ning on loodud Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel.