Etapp 1. Projektirühmade moodustamine ja projekti idee välja mõtlemine

Antud etapis tuleks moodustada rühmad, kes hakkavad looma tarkvaraprojekte ning hakata ka mõtlema projekti idee peale. Selles etapis teeme ka tutvust versioonihaldustarkvaraga GitHub.

Sammud:

 1. Registreeruge GitHubi kasutajaks: https://github.com/

 2. Moodustage 2-4-liikmelised rühmad ning mõelge rühmaga välja probleem, mida hakkate lahendama. Probleemile mõeldes tuleks kindlasti arvesse võtta selle keerukust ja rühma suurust. Mõned näited võimalikest projektidest:
  • Mäng (näiteks ussimäng, trips-traps-trull või tetris)

  • Graafilise kujutise loomine ja kuvamine (näiteks fraktalid)

  • Veebilehelt soovitud info otsimine ja kuvamine (näiteks kinnisvara või autode müügikuulutused)

  • Mõne muu probleemi lahendamine, mõned võimalikud näited leiab ka siit.

 3. Looge rühmale üks ühine GitHubi projekt ning tekitage sinna fail README.md, kus on kirjas rühma liikmete nimed ja projekti idee. Lisaks pange rühma liikmete juurde kirja nende eeldatavad rollid. Jagage faili õpetajaga. README faili muutmisjuhendit saate vaadata siit: https://guides.github.com/features/mastering-markdown/

 4. Iga rühmaliige peaks looma enda arvutis testfaili nimega test_nimi.py (näiteks test_liisa.py), mis väljastaks ekraanile teie nime ja laadige see iseseisvalt rühma ühisesse GitHubi projekti.

5. Valige üks keskkond projekti tegevuse ning ülesannete haldamiseks. See keskkond peaks edaspidi sisaldama ka projetiga seonduvaid dokuemnte. Mõned näited võimalikest keskkondadest projekti haldamiseks: - Google Drive - Trello (rohkem infot siit:) - Zoho -


Ideed tarkvaraprojekti loomise etappidest on võetud TLÜ Tarkvaraarenduse õpikust, mis on leitav siit: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/chapter/tarkvaraprojekt-sissejuhatus/ ning on loodud Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel.