Etapp 7. Projektide esitlemine

Esitlus annab võimaluse tutvustada oma projekti ka klassikaaslastele ning tutvuda nende valmis tarkvaraprojektidega. Esitlus koosneb kahest osast:

  1. Esitluse tegemine (kui on poster, siis koos postriga), mis peaks tutvustama projekti kolme aspekti:

  • Probleemi tutvustust ja programmi töö demonstreerimist.

  • Koodi näitamist ja kommenteerimist.

  • Projekti valmimise ja rollide jagamise kirjeldamist. Mis õnnestus? Mida oleks saanud paremini teha?

  1. Teiste esitluste kuulamine. Millised küsimused-mõtted tekkisid? Mis oli huvitav? Mida soovitate?

PS! Kui projekt sisaldab osi/mooduleid, mida klassiarvutist näidata ei saa, siis võiks kasutada enda sülearvutit.