Tarkvaraprojekti sissejuhatus

Tarkvaraprojekti koostamine võimaldab korrata eelnevalt õpitud programmeerimise teadmisi ning rakendada neid mahukamas tarkvaraprojektis, mis valmib rühmatöö tulemusena. Tarkvaraprojekti loomise raames tutvustatakse ka programmeerimise parimaid praktikaid, versioonihaldussüsteeme ning koostatakse projektile dokumentatsioon.

Tarkvaraprojekti on võimalik jagada mitmel moel - näidisena on toodud projekti koostamine viies etapis:

Etapp 1. Projektirühmade moodustamine ja projekti idee välja mõtlemine

Etapp 2. Tarkvara prototüübi disainimine

Etapp 3. Projekti prototüübi avaldamine ja testimine

Etapp 4. Projekti silumine ja valmis lahenduse esitamine

Etapp 5. Projektide esitlemine


Ideed tarkvaraprojekti loomise etappidest on võetud TLÜ Tarkvaraarenduse õpikust, mis on leitav siit: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara2/chapter/tarkvaraprojekt-sissejuhatus/ ning on loodud Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel.