Töökeskkonna seadistamine

Siit lehelt leiad info, kuidas seadistada enda arvutis töökeskkond Pythoni programmeerimisülesannete lahendamiseks.

Tarkvara

Vaja on järgmisi programme:

  • Python 3.8 või uuem

  • Git

  • PyCharm (või mõni muu IDE, põhimõtteliselt sobib ka notepad/vim vms).

Windows

Pythoni saab installida lehelt https://www.python.org/downloads/ (2021. aasta kevade seisuga on uusim versioon 3.9.5) Pythoni versioon ei pea olema tingimata kõige uuem, aga on oluline, et versiooni number algab 3-ga. Windowsi kasutajatel on võimalik valida 32-bitise või 64-bitise versiooni Pythoni vahel. Kui kasutate 64-bitist operatsioonisüsteemi on soovitatav laadida alla ka vastav Pythoni versioon.

Lingile vajutades avaneb teile selline leht:

../_images/py_install.png

Kollane allalaadimisnupp allalaadimislehel laeb automaatselt alla 32-bitise versiooni Pythoni. Kui aga tahta 64-bitist versiooni, siis tuleb minna lehele https://www.python.org/downloads/release/python-385/ ning kerida alla kohale Files ning sealt valida õige installer.

../_images/files.png

Järgmisena peaks avanema installeri aken:

../_images/installer.png

Veendu, et all on märgitud mõlemad kastid (Install launcher for all users (recommended) ja Add Python 3.8 to PATH). Vajuta Install Now. Kui sinu arvutis on juba Pythoni varasem versioon, siis kuvatakse Install Now asemel Upgrade Now ja kaste ei kuvata.

Avanema peaks laadimisribaga Setup Progress aken. Laadimine peaks võtma mõned minutid. Installeerimise õnnestumisel peaks ilmuma järgnev aken:

../_images/successful.png

Kontrollimiseks võib terminalis (Command Prompt start menüüst) proovida käivitada Pythoni käsuga python. Terminalis peaks ilmuma midagi sellist:

../_images/py_win.png

Kui tundub, et midagi läks valesti vaata eelnevad sammud üle või küsi abi.

Mac/Linux

Python 3 on juba paigaldatud kõikidel uutel Mac ja Linux operatsioonisüsteemiga arvutitel. Seda saab katsetada käsurea käsuga python3. Käsku sisestades näidatakse järgneval real programmi versiooni ning võib leiduda vanem versioon, kui 3.8.0.

Pythoni keel on pidevas arengus ning järk-järgult pakutakse arendajatele uusi võimalusi, millega kergemini ja loetavamalt oma programme luua - neid tahame ka kursuse jooksul tutvustada.

Kui mingil põhjusel leidub süsteemis vanem variant või üldse puudub, siis Mac OS X jaoks leidub abi siit juhendist. Linux maailmas tegutsevatel tasub lähtekoodist kompileerida.

../_images/py_mac.png

Siin on näiteks tegemist vanema versiooniga Debian'il.

../_images/py_deb.png

Warning

Käsk python viitab vanale Python 2'le ning ei sobi kursuse läbiviimiseks. Antud versiooniga uusi arendustöid ei tehta ning see säilib vaid pärandtarkvara tõttu.

Git

Git on versioonihaldustarkvara ning on tarkvaraarenduse maailmas pea kõikjal kasutusel. Git salvestab mingi antud projekti raames tehtud muudatusi ning vanade salvestatud seisude juurde on kerge naasta. Samuti võimaldab Git meeskonnatööd nii, et mitu inimest töötavad samaaegselt samade failidega.

Windows

Git'i saab alla laadida lehelt https://gitforwindows.org/

Mac

Võimalus on, et git on juba installitud. Kui ei ole, siis võid terminali kirjutada git ning süsteem peaks ise pakkuma vajalikke paigaldusi. Kui sinu OS X versioonil see meetod ei tööta, siis soovitame paigaldada homebrew pakihalduri ning seejärel paigaldada git käsurea käsuga brew install git. Lisainfot

../_images/git_install_mac.png
Linux

Tõenäoliselt on git juba paigaldatud, kuid vajaduse korral saab siit iga pakihalduri jaoks abi.

Kontrollimiseks võib terminalis proovida käsku git --version, mis peaks tagastama Giti versiooni sinu arvutis.

../_images/git-version.png

PyCharm

JetBrains PyCharm on Python'i kursuse jooksul kasutatav programmeerimiskeskkond ehk IDE. TalTech tudengitele on selle ja teiste JetBrains toodete jaoks Professional litsens. PyCharm'i kasutamine ei ole kursuse jooksul ilmtingimata kohustuslik.

PyCharm'i allalaadimise ja seadistamise juhend leidub siin: PyCharmi seadistamine

Giti salve tegemine ja ülesande esitamine

Kõik ülesanded tuleb üles panna Giti salve. Selleks tuleb luua projekt https://gitlab.cs.ttu.ee/ lehel. Gitlabi peaks saama sisse logida oma UNI-ID kontoga. Giti salve loomise ja failide esitamise juhised on siin: Giti kasutamine TTÜs. Kui kasutate PyCharmi tasuks vaadata ka siia: Giti kasutamine PyCharmis