Automaattestimine

Tänapäevased projektid koosnevad mitmest osast. Need osad töötavad kooskõlas ja kui mingi osa teeb oma tööd valesti, siis võib olla terve süsteemi töö häiritud. Kui süsteemi täiendatakse või parandatakse, tuleb kindlaks teha, et ei tekkinud uusi vigu. Süsteemi töökindluse tagamiseks tuleb seda testida.

Üksuste testimine (Unit Testing)

Üksuste testimise puhul testitakse ühe konkreetset üksust koodist. Üksus võib olla nii funktsioon kui ka terve funktsioonidest (meetoditest) koosnev objekt. Objektide puhul testitakse seal olevaid meetodeid ja vaadatakse, et need õigesti mõjutaksid objekti. Funktsioonide puhul testitakse, et see annaks õige väljundi erinevate argumentide korral. Selleks, et programmeerija ei peaks kogu aeg funktsioone käivitama ja tulemust vaatama (näiteks print() lausetega), kasutatakse testimise tööriistu. Meie räägime kahest sellisest: unittest ja py.test.