Erindid (Exceptions)

Mõnikord koodi kompileerimisel ja/või käivitamisel võivad tekkida erinevad veateated. Oluline on nendest vigadest aru saada ning teada, kuidas sellisel juhul toimida.

Erind (ingl k exception) on mingi eriolukord (mitte tingimata viga), mis programmi töö jooksul ilmneb. Üldjuhul programmi töö seiskub erindi tõttu. Selleks, et programmi töö ootamatult ei lõppeks, tuleb erindeid töödelda, ehk programmile öelda, mida erindi puhul ette võtta.

Erind võib tekkida näiteks siis, kui proovime konverteerida sõne numbriks:

some_word = "word"
int(some_word)  # --> ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'word'

Erindite kui vigade mõistmisest saab lähedamalt lugeda peatükis Vead.