Töökeskkonna seadistamine

Siit lehelt leiad info, kuidas seadistada enda arvutis töökeskkond Pythoni programmeerimisülesannete lahendamiseks.

Tarkvara

Vaja on järgmisi programme:

  • Python 3.8 või uuem

  • Git

  • PyCharm (või mõni muu IDE, põhimõtteliselt sobib ka notepad/vim vms).

Windows

Pythoni saab installida lehelt https://www.python.org/downloads/ (2023. aasta sügise seisuga on uusim versioon 3.11.4). Pythoni versioon ei pea olema tingimata kõige uuem, aga on oluline, et versiooni number algab 3-ga. Windowsi kasutajatel on võimalik valida 32-bitise või 64-bitise versiooni Pythoni vahel. Kui kasutate 64-bitist operatsioonisüsteemi on soovitatav laadida alla ka vastav Pythoni versioon.

Lingile vajutades avaneb teile selline leht:

../_images/py_install.png

Kollane allalaadimisnupp allalaadimislehel laeb automaatselt alla 64-bitise versiooni Pythoni. Kui soovid mõnda muud versiooni, saad alt versiooni numbri pealt valida konkreetsemaid versioone: https://www.python.org/downloads/release/python-3115/ .

../_images/files.png

Järgmisena peaks avanema installeri aken:

../_images/installer.png

Veendu, et all on märgitud mõlemad kastid (Install launcher for all users (recommended) ja Add Python 3.X to PATH). Vajuta Install Now. Kui sinu arvutis on juba Pythoni varasem versioon, siis kuvatakse Install Now asemel Upgrade Now ja kaste ei kuvata.

Avanema peaks laadimisribaga Setup Progress aken. Laadimine peaks võtma mõned minutid. Installeerimise õnnestumisel peaks ilmuma järgnev aken:

../_images/successful.png

Kontrollimiseks võib terminalis (Command Prompt start menüüst) proovida käivitada Pythoni käsuga python. Terminalis peaks ilmuma midagi sellist:

../_images/py_win.png

Kui tundub, et midagi läks valesti vaata eelnevad sammud üle või küsi abi.

MacOS

Python3 peaks olema juba paigaldatud kõikidel uutel Mac-idel. Seda saab katsetada käsurea käsuga python3, mis peaks tagastama python 3 versiooni, mis teie Mac-il paigaldatud on.

../_images/python3-command.png

Warning

Käsk python viitab vanale Python 2'le ning ei sobi kursuse läbiviimiseks. Antud versiooniga uusi arendustöid ei tehta ning see säilib vaid pärandtarkvara tõttu.

Pythoni keel on pidevas arengus ning järk-järgult pakutakse arendajatele uusi võimalusi, millega kergemini ja loetavamalt oma programme luua - neid tahame ka kursuse jooksul tutvustada. Kui mingil põhjusel leidub süsteemis vanem variant või üldse puudub, siis MacOS jaoks leidub abi siit juhendist.

Lühidalt, Pythoni paigaldamiseks (kõige paremal viisil, et tulevikus versioonihaldus mugav oleks) on meil vaja paketihaldurit Homebrew.

Homebrew paigaldamiseks on vaja käsureal käivitada järgnev käsk ning jälgida juhiseid, mis ette tulevad.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Homebrew kaudu paigaldame arvuti peale tööriista nimega PyEnv, mis teeb Python versioonide haldamise mugavaks. Selle saavutamiseks on vaja käsureal käivitada järgnev käsk: brew install pyenv

Kui PyEnv on paigaldatud, saame järgmisena paigaldada kõige uuema Python versiooni (artikli kirjutamise ajal 3.11). Selleks sisestame käsureale järgmise käsu: pyenv install 3.11 (NB! tulevikus võib versiooni number muutuda. Uurige välja, mis on kõige värskem Python versioon enne paigaldust)

Järgnevalt on vaja luua tingimused, et PyEnv-il oleks võimalik suhelda teie süsteemiga (PATH loomine). Samuti viime siin etapis läbi ka algseadistamise. Käivitage järgmised käsud:

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bash_profile

echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile

echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/shims:$PATH"' >> ~/.bash_profile

echo -e 'if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; thenn  eval "$(pyenv init -)"nfi' >> ~/.bash_profile

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc

echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

echo -e 'if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; thenn  eval "$(pyenv init --path)"n  eval "$(pyenv init -)"nfi' >> ~/.zshrc

Peale seda sulgege Terminal ning avage see uuesti.

Lõpetuseks muudame äsja paigaldatud Pythoni versiooni globaalseks versiooniks järgneva käsuga: pyenv global 3.11.4 (artikli kirjutamise ajal versioon 3.11.4).

Linux

Python 3 peaks juba paigaldatud olema Linux operatsioonsüsteemiga arvutitel. Seda saab katsetada käsurea käsuga python3

Pythoni saab paigaldada kasutades teie distro poolt pakutava paketihalduri kaudu või kompileerides lähtekoodist, jälgides seda juhendit.

Git

Git on versioonihaldustarkvara ning on tarkvaraarenduse maailmas pea kõikjal kasutusel. Git salvestab mingi antud projekti raames tehtud muudatusi ning vanade salvestatud seisude juurde on kerge naasta. Samuti võimaldab Git meeskonnatööd nii, et mitu inimest töötavad samaaegselt samade failidega.

Windows

Git'i saab alla laadida lehelt https://gitforwindows.org/

Mac

Võimalus on, et git on juba installitud. Kui ei ole, siis võid terminali kirjutada git ning süsteem peaks ise pakkuma vajalikke paigaldusi. Kui sinu OS X versioonil see meetod ei tööta, siis soovitame paigaldada homebrew pakihalduri ning seejärel paigaldada git käsurea käsuga brew install git. Lisainfot

../_images/git_install_mac.png
Linux

Tõenäoliselt on git juba paigaldatud, kuid vajaduse korral saab siit iga pakihalduri jaoks abi.

Kontrollimiseks võib terminalis proovida käsku git --version, mis peaks tagastama Giti versiooni sinu arvutis.

../_images/git-version.png

PyCharm

JetBrains PyCharm on Python'i kursuse jooksul kasutatav programmeerimiskeskkond ehk IDE. TalTech tudengitele on selle ja teiste JetBrains toodete jaoks Professional litsents. PyCharm'i kasutamine ei ole kursuse jooksul ilmtingimata kohustuslik.

PyCharm'i allalaadimise ja seadistamise juhend leidub siin: PyCharmi seadistamine

Visual Studio Code

Teine võimalus IDE jaoks on kasutada Microsofti poolt pakutud Visual Studio Code'i (VS Code).

VS code on avatud lähtekoodiga ning ei vaja litsentsi. VS Code on olemas Windowsi, Maci ja Linuxi jaoks.

VS Code'i peamisteks eelisteks PyCharm'i ees on tema väiksem suurus ja kiirus ning võimekus arendada rohkem kui Pythoni keele jaoks. VS Code'il on ka märkimisväärselt rohkem pluginaid.

Sellegi poolest peab mainima, et PyCharm'i fookus Pythonile annab talle eelise, Pythoni koodi kirjutamisel. Selle kursuse jooksul ei ole arvestatavat erinevust kummagi IDE kasutamisel, pigem tasub kaaluda kui soovite tulevikus veel projekte arendada.

Visual Studio Code'i üles seadmine: Visual Studio Code

Giti salve tegemine ja ülesande esitamine

Kõik ülesanded tuleb üles panna Giti salve. Selleks tuleb luua projekt https://gitlab.cs.taltech.ee/ lehel. Gitlabi peaks saama sisse logida oma UNI-ID kontoga. Giti salve loomise ja failide esitamise juhised on siin: Giti kasutamine TTÜs. Kui kasutate PyCharmi tasuks vaadata ka siia: Giti kasutamine PyCharmis