Pythoni õppematerjalid

Sellelt lehelt leiad Pythoniga seonduvad õppematerjalid, koodinäited ja videod.

Lähtekood: https://gitlab.cs.ttu.ee/pydoc/pydoc.pages.taltech.ee

Tingimuslause ja tõeväärtused