Järjend (list)

Pythoni tähtsaimate andmestruktuuride hulka kuulub kindlasti ka järjend, ehk list, kus elemendid moodustavad kindla järjestuse.

list_of_subjects = ['physics', 'chemistry', 'math', 'english']

Listi loomine käib nagu tavalise muutuja loomine, kuid listi elemendid asuvad kandilistes sulgudes [] ning on eraldatud komadega. Samuti ei pea järjendi elemendid olema sama tüüpi, ehk sobib ka järgnev konstruktsioon:

list_of_prices = ['free', 4.50, 3, 'cheap']

Samas võivad eri tüüpi elemendid omavahelisi vigu tekitada, seepärast ei ole mõningates teistes programmeerimiskeeltes listis eri tüüpi elemendid lubatud. Kuigi Python seda lubab, siis see ei ole see ka väga soovitatud.

Samuti on oluline teada, et igale elemendile järjendis vastab kindel number. Esimese elemendi positsiooniks, ehk indeksiks, on 0, teise elemendi omaks on 1, kolmanda 2 jne. Tänu kindlale järjestusele ja numbrilisele vastavusele on elemente lihtne kätte saada.