Koodinäited

Tingimuslausetega koodijupp, mis prindib konsooli infot sisestatud numbri kohta.

number = float(input("Enter a number: "))

if number >= 0:
  if number == 0:
    print("The number is zero.")
  else:
    print("The number is positive.")
else:
  print("The number is negative.")

Tingimuslausetega funktsioon (Funktsiooni mõiste ja kasutamine), mis esitab kuu sõnena.

def month(n):
  """
  Returns the n-th month of the year as a string
  :param n: month number
  :return: month as string
  """
  if n == 1:
    return "January"
  elif n == 2:
    return "February"
  elif n == 3:
    return "March"
  elif n == 4:
    return "April"
  elif n == 5:
    return "May"
  elif n == 6:
    return "June"
  elif n == 7:
    return "July"
  elif n == 8:
    return "August"
  elif n == 9:
    return "September"
  elif n == 10:
    return "October"
  elif n == 11:
    return "November"
  elif n == 12:
    return "December"
  else:
    return "Incorrect month number."


print(month(8)) # --> August
print(month(12)) # --> December
print(month(0)) # --> Incorrect month number.