Tingimuslause tingimuslause sees

Tingimuslauseid võib olla ka teise tingimuslause sees.

# no pec number = 8 if number > 5: print("The number is larger than 5") if number > 10: print("The number is larger than 10") else: print("The number is smaller than 10") if number == 8: print("The number is 8") # Output: # The number is larger than 5 # The number is smaller than 10 # The number is 8