Polümorfism

Polümorfism (ingl k polymorphism) on olukord, mille korral käitub meetod sõltuvalt klassist erinevalt.

Polümorfism esineb siis, kui alamklass kasutab superklassis defineeritud meetodit teisel moel. Teiste sõnadega: kui superklassil ja alamklassil on olemas sama nimega meetodid, millel on sama palju argumente, ning mis teevad erinevat asja, siis on tegemist polümorfismiga.

Näide polümorfismist

# Base or superclass
class Student:

  def say_hello(self):
    print("Hello!")


# Extending the base class
class ITStudent(Student):

  # Overriding the method with the same name from the base class
  def say_hello(self):
    print("Hello! Does anybody need help with their computer?")

  def assist_friend(self):
    print("Have you tried turning it off and on again?")


alice = Student()
mary = ITStudent()

alice.say_hello() # --> Hello!
mary.say_hello() # --> Hello! Does anybody need help with their computer?
mary.assist_friend() # --> Have you tried turning it off and on again?

Kuna klass ITStudent on klassi Student alamklass ja meetod say_hello on defineeritud erinevalt ülemklassist, on tegu polümorfismiga. Sellist olukorda nimetatakse ülekirjutamiseks (override).

Polümorfism Pythoni lähtekoodis

Python kasutab polümorfismi näiteks operaatorite kasutamisel. Erinevate sisendite puhul käitub + operaator erinevalt.

 • Kahe arvu liitmisel liidetakse kaks arvu.

>>> 1 + 1
2
 • Kahe sõne liitmisel aga ühendatakse kaks sõna omavahel.

>>> "Foo " + "Bar"
'Foo Bar'
 • Kahe järjendi puhul ühendatakse samuti listid omavahel üheks järjendiks.

>>> [1, 2] + [3]
[1, 2, 3]

Samuti on ka meetodeid, mida saab välja kutsuda erinevat tüüpi andmete peal ja mille käitumine on vastavalt andmetele erinev.

>>> "Foo Bar".index("Bar")
4
>>> ["Foo", "Bar"].index("Bar")
1

Põhjalikum näide pärilikkusest ja polümorfismist

class Animal:
  """Animal class."""

  def __init__(self, name="None", is_pet=False):
    """
    Class constructor.

    :param name: animal name
    :param is_pet: pet or wild?
    """
    self.name = name
    self.is_pet = is_pet

  def speak(self):
    return "I cannot"

  def greet(self):
    return self.name + " greets you!"

  def is_friendly(self):
    return self.is_pet

  def __str__(self):
    return self.name


class Dog(Animal):
  """Class Dog exends class Animal"""

  def __init__(self, name, is_pet=True):
    """
    Class constructor.

    :param name: dog name
    :param is_pet: dog usually is a pet
    """
    # Overriding the base constructor, passing new values to self.is_pet and self.name
    super().__init__(name, is_pet)

  def roll(self):
    """
    Extra method, specific for this class.

    :return:
    """
    print("*rolling*")

  def speak(self):
    """
    Overriding the base method.
    By default it returns "I cannot", we change it to return "Bark!".

    :return: Bark!
    """
    return "Bark!"


class Dolphin(Animal):
  """Class Dolphin extends class Animal."""

  # Class constructor with two more arguments
  def __init__(self, name, playful, smart):
    """
    Class constructor with two extra parameters.

    :param name:
    :param playful
    :param smart
    """
    # Overriding the base constructor, passing new value to self.name
    super().__init__(name)

    self.playful = playful
    self.smart = smart

  def is_friendly(self):
    """
    Overriding the base method.
    By default if the animal is not a pet, it isn't friendly either. However in our case,
    if the dolphin is in playful mood or smart, it will be friendly to us.

    :return: boolean
    """

    return self.smart or self.playful

  def greet(self):
    """
    Overriding the base method.
    By default it returns "<name of the animal> greets you!". In our case it returns "*Water splash*".

    :return: *Water splash*
    """
    return "*Water splash*"

  def perform_jump(self):
    """
    Extra method, specific for this class.

    :return:
    """

    if self.playful:
      return "*Jumps*"

    elif self.smart:
      return "I will jump.. for food."

    return "No."


animal = Animal()
print(animal.is_pet) # --> False
print(animal) # --> None
print(animal.is_friendly()) # --> False
print(animal.greet()) # --> None greets you!
print(animal.speak()) # --> I cannot

print()

dog = Dog("Sparky")
print(dog.is_pet) # --> True
print(dog) # --> Sparky
print(dog.is_friendly()) # --> True
print(dog.greet()) # --> Sparky greets you!
print(dog.speak()) # --> Bark!
print(dog.roll()) # --> *rolling*

print()

dolphin = Dolphin("Steve", False, True)
print(dolphin.is_pet) # --> False
print(dolphin) # --> Steve
print(dolphin.is_friendly()) # --> True
print(dolphin.greet()) # --> *Water splash*
print(dolphin.speak()) # --> I cannot
print(dolphin.perform_jump()) # --> I will jump.. For food.

Lisalugemist