JSON-i töötlemine

JavaScript Object Notation ehk JSON on üks vorming, kuidas andmeid hoida. Enamik veebiliideseid võtab vastu ja annab vastuseks just JSON-i.

JSON-i töötlemiseks on Pythonis juba väga pädev teek olemas. Et üldse midagi teha, impordime selle:

import json

JSON-i parsimine Pythoni andmestruktuuridesse

json_data = '{"name": "Bertram Gilfoyle", "age": -1, "has_glasses": true}'
python_data = json.loads(json_data)
print(python_data)

Pythoni andmete teisendamine JSON-isse

python_data = {
    "name": "Bertram Gilfoyle",
    "age": -1,
    "has_glasses": True
}
json_data = json.dumps(python_data)
print(json_data)