Muutuja programmeerimises

Muutuja (ingl k variable) on nimega varustatud koht arvuti mälus väärtuste salvestamiseks. Teisisõnu, muutuja kasutamine programmis teeb võimalikuks andmete meeleshoidmise programmi töötamise jooksul.

Võib ka öelda, et muutuja võimaldab hoida endas andmeid (korraga küll vaid ühte väärtust). Kuigi mitmetel juhtudel on võimalik programmeerida ilma muutujaid kasutamata, on nende kasutamine siiski programmeerimise protsessi mugavamaks ja lihtsamaks tegev. Muutujal on nimi ja muutujale väärtuse andmine käib Pythonis võrdusmärgi abil.

Muutuja "eluiga" algab selle deklareerimisest ja (pisut lihtsustatult) lõppeb programmitöö lõppemisega. Kui enamus programmeerimiskeeltes toimub muutuja deklareerimine muutujate deklareerimise lauses, siis Python'is toimub muutuja deklareerimine omistuslausega (assignment statement). See tähendab, et muutuja võetakse kasutusele selle esmakordsel väärtustamisel.

Vaata alljärgnevat videot, et saada aimu, kuidas koodis kasutada muutujat.