Muutuja ja viitamine

Üldiselt saab suure osa programmeerimisest ära teha selliselt, kui vaadelda muutujat kui väärtust. Juhul kui loome muutuja, millel on nimi, on sellel muutujal ka väärtus. Kui koodis kasutame muutujat, kasutame selle koha peal väärtust.

Tegelikult on aga muutuja tööpõhimõte natuke mitmekülgsem. See sõltub suuresti ka programmeerimiskeelest. Vaatleme siin kõigepealt erinevaid levinud tehnikaid ning seejärel kirjeldame, kuidas Pythonis muutuja toimib.