Viiteid

Pythoniga seotud viiteid

Ametlik dokumentatsioon: https://docs.python.org/3/

Harjutamine

http://codingbat.com/python - head ülesanded harjutamiseks. Algkursuse eksamieeldus on nende ülesannete läbimine.

https://www.hackerrank.com/ - mõnevõrra keerukamad ülesanded ja saab kasutada erinevaid programmeerimiskeeli

https://projecteuler.net/ - rohkem matemaatilised probleemid, saab lahendada suvalise programmeerimisekeelega

https://www.reddit.com/r/dailyprogrammer/ - igapäevased ülesanded koos aruteluga

https://www.codingame.com/ - palju mängulisi ja tavalisi ülesandeid, saab lahendada suvalise programmeerimiskeelega

Tööriistad

http://www.pythontutor.com/visualize.html - Python Visualizer - saab koodi töötamist visualiseerida (sobib väiksema koodi silumiseks)

https://regex101.com/ - abiks regexi mustrite loomisel ja analüüsimisel

Tarkvara

http://python.org/ - Pythoni koduleht

http://www.jetbrains.com/student - PyCharmi allalaadimiseks tasub tudengi konto luua (ttu.ee meiliaadressiga)

https://git-for-windows.github.io/ - Git Bash Windowsile

http://ipython.org/ - Tavalisest võimsam interaktiivne interpretaator