Viiteid

Pythoniga seotud viiteid

Ametlik dokumentatsioon: https://docs.python.org/3/

Õppematerjalid

https://www.codecademy.com/learn/learn-python

https://python.swaroopch.com/first_steps.html

http://www.learnpython.org/

https://automatetheboringstuff.com/

https://www.youtube.com/watch?v=pTT7HMqDnJw

Harjutamine

http://codingbat.com/python - head ülesanded harjutamiseks. Algkursuse eksamieeldus on nende ülesannete läbimine.

https://www.hackerrank.com/ - mõnevõrra keerukamad ülesanded ja saab kasutada erinevaid programmeerimiskeeli

https://projecteuler.net/ - rohkem matemaatilised probleemid, saab lahendada suvalise programmeerimisekeelega

https://www.reddit.com/r/dailyprogrammer/ - igapäevased ülesanded koos aruteluga

https://www.codingame.com/ - palju mängulisi ja tavalisi ülesandeid, saab lahendada suvalise programmeerimiskeelega

Tööriistad

http://www.pythontutor.com/visualize.html - Python Visualizer - saab koodi töötamist visualiseerida (sobib väiksema koodi silumiseks)

https://regex101.com/ - abiks regexi mustrite loomisel ja analüüsimisel

Online interpretaatorid

https://replit.com/languages/python3 - Saab online koodi jooksutada

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

https://www.online-python.com/

https://colab.research.google.com/ - koodi kirjutamine ja jagamine, kasutab Jupyter notebooks'i

Tarkvara

http://python.org/ - Pythoni koduleht

http://www.jetbrains.com/student - PyCharmi allalaadimiseks tasub tudengi konto luua (taltech.ee meiliaadressiga)

https://git-for-windows.github.io/ - Git Bash Windowsile

http://ipython.org/ - Tavalisest võimsam interaktiivne interpretaator

Arutelu

https://stackoverflow.com/questions/tagged/python

https://www.reddit.com/r/learnprogramming/

https://www.reddit.com/r/learnpython/

Abiks

https://www.google.com/