Moodul

Moodulid on Pythonis .py failid, mis sisaldavad mingit hulka definitsioone.

Pythoni interpretaatorist lahkudes kaovad kõik loodud funktsioonid ja muutujad. Seega tasub suurema programmi loomiseks luua fail ja see hiljem käivitada. Seda nimetatakse Pythoni skripti loomiseks. Liigselt suured programmid tasub jagada väiksemateks mooduliteks, mida on lihtsam hallata.

Moodulite importimine toimub võtmesõnaga import. Reeglina imporditakse vajalikud moodulid kohe programmi alguses.

Pythoniga on kaasas hulk standardmooduleid. Mõned populaarsemad:

 • math - matemaatilised operatsioonid

 • random - juhuslikkus

 • os - opsüsteemi spetsiifiline funktsionaalsus

 • sys - info enda süsteemi kohta

 • collections - konteinerid

 • time - operatsioonid ajaga

 • re - regulaaravaldised

 • datetime - kuupäevad, kellaajad

 • csv - CSV failide lugemine/kirjutamine

 • string - operatsioonid sõnedega, kasulikud konstandid

 • itertools - efektiivsed itereerimisega seotud funktsioonid

Mooduli sisu saab ka näha funktsiooniga dir(). Näitena juhuslikkuse mooduli sisu:

>>> import random
>>> dir(random)
['BPF', 'LOG4', 'NV_MAGICCONST', 'RECIP_BPF', 'Random', 'SG_MAGICCONST', 'SystemRandom',
'TWOPI', '_BuiltinMethodType', '_MethodType', '_Sequence', '_Set', '__all__', '__builtins__',
'__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'_acos', '_bisect', '_ceil', '_cos', '_e', '_exp', '_inst', '_itertools', '_log', '_pi',
'_random', '_sha512', '_sin', '_sqrt', '_test', '_test_generator', '_urandom', '_warn',
'betavariate', 'choice', 'choices', 'expovariate', 'gammavariate', 'gauss', 'getrandbits',
'getstate', 'lognormvariate', 'normalvariate', 'paretovariate', 'randint', 'random', 'randrange',
'sample', 'seed', 'setstate', 'shuffle', 'triangular', 'uniform', 'vonmisesvariate','weibullvariate']

Kogu Pythoni standardteek: https://docs.python.org/3/library/index.html

Pythoni ametlik dokumentatsioon: https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html