Funktsiooni mõiste ja kasutamine

Põhikoolist alates on matemaatikas kasutatud erisuguseid funktsioone. Näiteks y = 2x lubab leida y väärtuse, erisuguste x väärtuste puhul. Programmeerimises on funktsioonide kasutamine samuti väga oluline, kuna nad võimaldavad:

  1. Struktureerida programmi nii, et see oleks lugejale arusaadavam.

  2. Olemasolevat koodi taaskasutada ja kohandada sõltuvalt kontekstist.

  3. Vähendada programmi arenduse ning hoolduse maksumust, kuna programm on selgem ja kvaliteetsem.

Funktsioonid on universaalsed ja kasutusel peaaegu igas programmeerimiskeeles.

Vaata allolevast videost, miks ja kuidas tasuks koodis kasutada funktsioone.

Juba esimestes programmides kasutasime näiteks funktsiooni print teksti kuvamiseks ja funktsiooni input kasutajalt sisendi saamiseks. Funktsioonidel on tihti sulgudes antavad argumendid (teise sõnaga parameetrid), mis funktsiooni tööd mõjutavad.

Seni oleme kasutanud sisseehitatud funktsioone, mille on kirjutanud Pythoni arendajad. Mõned neist on laetud automaatselt (näiteks print ja input), teised vajavad esmalt neid sisaldava mooduli importimist. Kuna olemasolevatest funktsioonidest meile alati ei piisa, kasutame võimalust funktsioone ise juurde luua.