Loogikatehted

Pythonis kasutatakse kolme võtmesõna and, or ja not tõeväärtustel opereerimiseks. Sarnaselt võrdlusega on operatsioonide tulemuseks üksainus tõeväärtus.

Võrdluse operaatorid

Võrdluse operaatorid võrdlevad kahte väärtust ja annavad tulemuseks True või False.

Operaator

Tähendus

==

Võrdne

!=

Mitte võrdne

>

Suurem kui

<

Väiksem kui

>=

Suurem või võrdne kui

<=

Väiksem või võrdne kui

>>> 15 == 15
True
>>> 2 == 3
False
>>> 5 != 7
True
>>> 5 != 5
False
>>> 3 < 5
True
>>> 4 >= 4
True

== ja != operaatorid toimivad tegelikult kõikide andmetüüpide puhul.

>>> 'hello' == 'hello'
True
>>> 'abc' == 'Abc'
False
>>> 'xy' != 'yx'
True
>>> 123 != '123'
True
>>> 52 == 52.0
True
>>> True != False
True
>>> 1.1 == 1.0
False
>>> 1.0 == 1.000
True

Tip

Võrdlusi tuleks läbi viia vaid sama tüüpi väärtustega. Näiteks: 123 == '123' annab tulemuseks False, sest võrreldakse arvu ja sõnet. Samuti tuleb arvestada, et sõnede 'abc' == 'Abc' võrdlus on tõstutundlik.

Operaatorid >, <, >= ja <= toimivad ainult täisarvude ja ujukomaarvudega. Kui teha võrdlus 'a' < 'b'  # -> True, siis tegelikult toimub taustal võrdlus unicode väärtuste vahel ehk ord('a') < ord('b'). ord() kohta saab lugeda siit.

>>> age = 20
>>> age >= 18
True
>>> age < 20
False
>>> age == 20
True

Segamini ei tohi ajada kahte sarnast operaatorit == ja =.

  • == võrdleb kahte väärtust ja tagastab tulemuseks True või False.

  • = omistab paremal oleva väärtuse vasakul olevale muutujale.