Break ja Continue

Tsüklite sees saab kasutada ka käske break ning continue. break käsk lõpetab tsükli käigu ning naaseb üldkoodi juurde ilma edasist tsükli koodi täitmata. continue käsk jätab käiva iteratsiooni pooleli ning hüppab järgmisesse iteratsiooni.

Mõned näited:

some_list = ["cycles", "are", "easy"]
for word in some_list:
  if word == "are":
    continue
  else:
    print(word, end=" ")

  # Output: 'cycles easy'
while True:
  # Ask for user input
  user_input = input("Please type a number: ")

  # If user input is 3, 7 or 9
  if int(user_input) in [3, 7, 9]:

    # Print the message and exit the loop
    print("Bye!")
    break

  # If not, ask for input again and continue forever until the number is 3, 7 or 9
  print("Try again!")