Sõne (string)

Sõne ehk string on andmetüüp Pythonis, mida kasutatakse teksti esitamiseks. Sõne kirja panemiseks kasutame ülakomasid või jutumärke. Mitmerealine sõne tuleb piiritleda kolmekordsete jutumärkidega.

Pythonis on sõne tüübi tähistuseks str.

Vaata ka ülevaatlikut videot sõne kohta:

Sõne loomine

# Quotation marks
str_quotes = "hello"

# Apostrophes ???
str_commas = 'ABC'

# Triple quotes.
str_triple = """
 _____     _  _
| __ \    | | | |
| |__) |_  _ | |_ | |__  ___  _ ___
| ___/| | | || __|| '_ \ / _ \ | '_' |
| |  | |_| || |_ | | | || (_) || | | |
|_|   \__, | \__||_| |_| \___/ |_| |_|
     __/ |
    |___/
"""

Kui tekstis on ülakomasid, siis tasub sõne piiritleda jutumärkidega ja vastupidi. Langkriips (\) on spetsiaalse tähendusega sümbol, mille kasutamine ülakoma või jutumärgi ees annab Pythonile teada, et tegemist pole veel teksti lõpuga.

Näiteks vaatame, kuidas luua sõne, milles on kahekordsed või ühekordsed jutumärgid:

# no pec # You can also edit this code str1 = 'Bell UH-1 "Huey" Iroquois' print(str1) # -> Bell UH-1 "Huey" Iroquois str2 = "Bell UH-1 'Huey' Iroquois" print(str2) # -> Bell UH-1 'Huey' Iroquois str3 = "Bell UH-1 \"Huey\" Iroquois" print(str3) # -> Bell UH-1 "Huey" Iroquois

Reavahetust kirjeldab sõne sees \n. Kui on vaja langkriipsu ennast, siis tuleb kasutada topeltlangkriipsu \\.

# no pec str4 = "To understand what recursion is,\nyou must first understand recursion." print(str4) # -> To understand what recursion is, # you must first understand recursion. str5 = "C:\\dev\\string.py" print(str5) # -> C:\dev\string.py