JupyterLab / Jupyter Notebook

../_images/logo.png

Jupyter Notebook on töövahend, millega saab arendada ja esitleda erinevaid (andme)teaduse projekte. Sisuliselt on selles võimalik kirjutada Pythoni koodi ja esitleda tavalist teksti. Näiteks saab tuua mõne koodinäite ja näitele juurde lisada selgitavat teksti, pilte jms. Pythoni koodi saab ka jooksutada ning näha tulemust.

Jupyter Notebook'i saab kasutada läbi veebibrauseri. See võib jooksutada koodi kas kasutaja enda arvutis või mõnes serveri pilves. See on just üks väga hea omadus, et ressursinõudlikke programme saab jooksutada pilves. Näiteks mõned masinõppe algoritmid võivad töötada mitmeid tunde ning vajada väga võimsaid arvuteid.

JupyterLab on arenduskeskkond veebibrauseris Notebooki faili loomiseks. Jupyter Notebook originaalrakendus võimaldab faile redigeerida ja käivitada, JupyterLab annab selleks rohkem võimalusi. Lõpuks loodav ipynb-fail on mõlema lahendusega sama (ja saab käivitada ükskõik millisel Jupyter platvormil).

Vaatame järgnevalt nii JupyterLab kui ka Jupyter Notebook installimist ja kasutamist. Mõlemad on saadaval siin: https://jupyter.org/