Mis on rekursioon?

Oleme kasutanud erinevaid funktsioone – osa neist on olnud Pythonis valmis või oleme need importinud mõnest moodulist, teised oleme ise defineerinud.

Meenutame, et funktsioon tagastab väärtuse, mis määratakse võtmesõna return abil. Kui seda ei tehta, siis tagastatakse spetsiaalne väärtus None (eesti keeles “mitte miski”). Ilma tagastusväärtuseta funktsioonide roll on lihtsalt midagi ära teha, nt print väljastab oma argumendi(d) ekraanile, kuid ei tagasta midagi.

Rekursiivne väljakutse

Kõige paremini kirjeldab rekursiooni selline väike lause:

Rekursioon on rekursioon.

Rekursioon on funktsioonide defineerimise viis, kus defineeritav funktsioon kutsub välja iseennast (kuid erineva argumendi väärtusega) - sellisel juhul on tegemist rekursiivse väljakutsega.

Rekursioon sobib hästi selliste ülesannete lahendamiseks, kus tervikülesannet saab jaotada “väiksemateks” samasugusteks ülesanneteks. Oluline on, et lõpuks oleks need “väiksemad” ülesanded nii väikesed, et nende lahendamine oleks väga lihtne.