Matemaatilised avaldised programmeerimises

Matemaatika on iga tehnikavaldkonna põhialus. Ilma matemaatiliste avaldisteta efektiivselt programmeerida ei saa. Teeme tutvust kõige kasulikemate matemaatiliste operaatorite ja tehetega.

Ujukomaarvud

Ujukomaarvud (float) on ebatäpsed. Näiteks: 0.1 + 0.1 + 0.1 annab vastuseks 0.30000000000000004 ehk on False. Võimalusel tuleks kasutada täisarve, kuna täisarvud on täpsed. Näiteks hindade esitlemisel kasuta 4.30 (eurodes) asemel 430 (sentides)

Teisendamine

Kui avaldis sisaldab ujukomaarvu, teisendatakse kõik täisarvud ujukomaarvudeks. 5.0 * 2 puhul rakendatakse 5.0 * 2.0 . Ujukomaarvu teisendamiseks täisarvuks saab kasutada funktsiooni int(). Sellisel juhul kaotakse murdosa int(4.9) => 4. Täisarvu teisendamisel ujukomaarvuks saab kasutada funktsiooni float(). Näiteks float(4) => 4.0

Teisendamine sõnest

Arvuks teisendamist saab kasutada ka sõne puhul. See eeldab, et sõne sisu on korrektne arv. Näiteks int("12") => 12, float("12.3") => 12.3, float("12") => 12.0