Positsioonilised arvusüsteemid

Kasutame igapäevaselt arvude väljendamiseks kümnendsüsteemi. See tähendab, et kõik arvud esitatakse kümne erineva numbriga (0, 1, ..., 9). Kümnendsüsteem on positsiooniline arvusüsteem. Positsioonilises arvusüsteemis sõltub numbri väärtus tema positsioonist ehk asukohast arvus. Vaatame näidet: 121. Kuigi selles arvus on nii esimene kui ka viimane number üks (1), siis ometigi on nende väärtused erinevad: esimene tähistab sadat (100), viimane tähistab ühte (1).