Joonistamine turtle moodulit kasutades

Käesolevas aines kasutame joonistamiseks pythoni turtle moodulit, mis põhineb kilpkonnagraafikal.

Kilpkonnagraafika ajalugu

Kilpkonnagraafikat kasutati esmakordselt Logo programmeerimiskeeles 1960. aastate lõpul. Kilpkonnadeks nimetati esialgu roboteid, mille külge oli kinnitatud pliiats ning mida oli võimalik juhtida, andes liikumiseks erinevaid käske. Peagi lisandusid neile ka simuleeritud robotid, mis töötasid samal põhimõttel, kuid tegid seda arvutiekraanil.

Kilpkonnagraafikast sai peagi populaarne viis õpetada programmmeerimist ning sarnased vahendid on tänapäeval olemas paljudes programmeerimiskeeltes - sealhulgas ka pythonis. Kilpkonnale käske jagades ja tema teekonda jälgides on võimalik lihtsamini visualiseerida seda, mis toimub programmi täitmise käigus, ning on seetõttu abiks programmeerimise aluste mõistmisel.

Viited

https://docs.python.org/3/library/turtle.html turtle mooduli ametlik dokumentatsioon

https://helloworld.raspberrypi.org/helloworld/issues/1 lk 32-33 kilpkonnagraafika tähtsusest programmeerimise õpetamisel