Kilpkonna olek

Kilpkonna nähtavus. Kilpkonna peitmine muudab joonistamise kiiremaks.

turtle.hideturtle()
turtle.isvisible() # False

turtle.showturtle()
turtle.isvisible() # True

turtle.ht() # same as hideturtle
turtle.st() # same as showturtle

Kilpkonna kuju. Saab kasutada kujundeid “arrow”, “turtle”, “circle”, “square”, “triangle” ja “classic”.

turtle.shape() # return current shape
turtle.shape("turtle") # set shape to turtle

Kilpkonna kiirus. Määrab, kui kiiresti joonistamine toimub. Võib määrata täisarvuga 1-10 või sõnena:

 • “fastest”: 0

 • “fast”: 10

 • “normal”: 6

 • “slow”: 3

 • “slowest”: 1

# return current speed
turtle.speed()

# set speed
turtle.speed(9)
turtle.speed("normal")

On olemas veel erinevaid funktsioone ja täpsustusi, mida siin materjalides välja pole toodud. Need leiad pythoni dokumentatsioonist.