Raw String Tutvustus

Sissejuhatus

Pythonis on sõned olulised andmetüübid, kuid mõnikord võib juhtuda, et soovite sõnedes kasutada erimärke, ilma et need mõjutaksid sõne tõlgendust. Selleks kasutatakse "raw string" (tõlgendamata sõne).

"Raw string" on sõne, kus erimärgid, nagu \n, \t ja \, säilitavad oma sõna-sõnalt tähenduse, ilma et neid tavapäraselt tõlgendataks. See on eriti kasulik, kui töötate teekidega, käsuviiba käivitatavate failidega või mõne muu kontekstiga, kus erimärkide pidev tõlgendamine võib olla segadusttekitav.

"Raw String" ja "r-string" pole sama asi. "Raw string" on kontseptuaalne idee, mis määrab, kuidas erimärgid sõnedes töötavad. "R-String" on konkreetselt Pythoni viis seda kontseptsiooni rakendada.

Koodinäited

"Raw string" ("tõlgendamata sõne") kasutamine:

tavaline_string = "See on tavaline string. See sisaldab erimärke, näiteks \\n ja \\t."
r_string = r"See on r-sõne. Erimärke ei tõlgendata, näiteks \n ja \t."

print(tavaline_string)
print(r_string)

# Väljund:
# See on tavaline string. See sisaldab erimärke, näiteks \n ja \t.
# See on r-sõne. Erimärke ei tõlgendata, näiteks \n ja \t.

Kokkuvõte

"Raw string" ("tõlgendamata sõne") on kontseptuaalne idee, mis võimaldab stringides kasutada erimärke ilma nende tõlgenduseta. See on kasulik teekide, käsuviiba käivitatavate failide ja muude kontekstide jaoks, kus stringide täpne esitus on kriitiline. Pythonis tähistatakse "raw string" "r"-eessõnaga enne jutumärkide kasutamist.