Hello World

Selles alampeatükis räägime, mis on Hello World programm ning proovime seda ka ise kirjutada.

"Hello world" programm on lihtne programm, mis ei tee midagi muud, kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!". See on tavaliselt esimene programm, mida kirjutatakse, kui õpitakse uut programmeerimiskeelt.

Üks põhjus, miks Python on esimese keelena suhteliselt sobiv, on see, et päris esimese programmi kirjutamine on lihtne. Nii saame teha näiteks üherealise programmi:

print("Hello, World!")

Natuke põhjalikum ja korrektsem näide on järgmine:

def main():
    print("Hello, World!")

if __name__ == '__main__':
    main()

Kui eelnev kood lahti seletada, siis def main() kirjeldab ära funktsiooni nimega main. Kõik read, mis on taandega funktsiooni definitsiooni all, kirjeldavad ära funktsiooni sisu. Kui pöörduda funktsiooni poole, pannakse selle sisu käima. Antud näites on sisu vaid üks rida: print("Hello, World!"), mis kuvab ekraanile teksti "Hello, World!" (ilma jutumärkideta). Täpsemalt saab funktsioonidest lugeda järgnevast peatükist: Funktsiooni mõiste ja kasutamine.

Koodi lõpus toodud tingimuslause if __name__ == '__main__': kontrollib, kas moodul (antud Pythoni fail) käivitati otse põhilise programmina (pandud käsurealt või IDE'st käima). Python defineerib automaatselt ära muutuja __name__, mis koodi käivitamisel väärtustatakse __main__. Teine võimalus on see, et loodud fail imporditakse mõnest teisest moodulist (py-failist). Sellisel juhul see tingimus on väär.

Tingimuslause sisuks on eelnevalt defineeritud funktsiooni main() väljakutse.

Video "Hello World" programmi kirjutamise kohta

Allpool on toodud video koos selgitustega "Hello World" programmi kirjutamise kohta.