Videod

Algkursuse alustamise juhend

Ülesande lahenduse esitamine

Rakenduste seadistamine algkursuse jaoks

MOOC kursuse sissejuhatus

Sissejuhatus

Mis on arvuti?

Pythoni tutvustus

Git ja selle kasutamine

Koodistiil

Sisend-väljund

Kuidas tegeleda vigadega?

Koodi silumine (debug)

Hello world ülesande lahendamine

Muutuja

Muutuja

Matemaatilised avaldised

Tehted arvudega

Andmestruktuurid

Sõne (string)

Sõne

Sõne vormindamine

Näited:

Järjend (list)

Järjend, järjendi hoidmine mälus

Kuidas järjend mälus paikneb

Ligipääs järjendi elementidele

Järjendi lõik (slice)

Elementide muutmine järjendis lõigu abil, elementide lisamine järjendisse

Range ja enumerate kasutamine järjendiga

Operatsioonid järjendiga: min, max, sum

Järjendi kokkuvõte

Näited:

Sõnastik (dict)

Sõnastik

Sõnastiku kasutamise näide

Ennik (tuple)

Ennik - muutumatu andmehulk

Hulk (set)

Hulk (set)

Hulga operatsioonid

Andmestruktuuride võrdlus ja keerukus

Andmestruktuuride võrdlus ja keerukus

Tingimuslause

Tingimuslause

Näited:

Tsükkel

while tsükkel

for tsükkel

Continue kasutamine tsüklis

Else kasutamise näide tsüklis

Break kasutamine tsüklis; else kasutamine break'iga

Näited:

Funktsioon

Funktsioon

Miks kasutada funktsioone?

Funktsioon ja sisend

Funktsiooni parameetrid

Funktsioon: Parameeter ja argument

Funktsioon: tagastamine (return)

Funktsioon: print vs return

Näited:

Anonüümne funktsioon (lambda)

Anonüümne funktsioon ning funktsiooni viide muutujas

Lambda funktsiooni kasutamise näited

Sisseehitatud funktsioonid

Range funktsioon

Range ja enumerate kasutamine järjendiga

Operatsioonid järjendiga: min, max, sum

Skoop

Skoop

Failidega opereerimine: lugemine ja kirjutamine

Failidega opereerimine: lugemine ja kirjutamine

Rekursioon

Rekursioon

Objekt-orienteeritud programmeerimine (OOP)

Sissejuhatus objekt-orienteeritud programmeerimisse

Konstruktor ja objekti muutujad

Objekti erilides meetodid

Klassi muutujad

Muu

IDLE - Integreeritud arenduskeskkond

Üksustestimine