Mitme tulemuse leidmine

Kui tekstis on rohkem kui üks regulaaravaldisele vastav alamsõne saab kõikide vastete järjendi moodustada funktsiooniga findall()

import re text = "Minu email on foo-baz@bar.com, sõbra email on guido@baggins.com ja guits@bag.com" pattern = r'' # write email pattern here emails = re.findall(pattern, text) for email in emails: print(email) import re text = "Minu email on foo-baz@bar.com, sõbra email on guido@baggins.com ja guits@bag.com" pattern = r'[\w\-]+@\w+\.\w+' # write email pattern here emails = re.findall(pattern, text) for email in emails: print(email) test_object("emails") success_msg("Good job!")