Süntaks

Tabel annab lühiülevaate regulaaravaldise süntaksist. Täpsemalt võib vaadata näiteks siit

Muster

info

Näide

Tekst (kust otsitakse)

Leiab

Ei leia

täht ise

info

"abc"

"abc"

"aba"

.

suvaline sümbol

"a.bc"

"a#bc"

"abc"

^

algus

"^abc"

"abcde"

"dabc"

$

lõpp

"abc$"

"dabc"

"abcd"

?

0 või üks kord

"ab?c"

"ac"

"abc"

"abbc"

*

0 või rohkem

"ab*c"

"ac"

"abc"

"abbc"

"ccbbaa"

+

1 või rohkem

"ab+c"

"abc"

"abbc"

"accbcc"

"ac"

{m}

kordub m korda

"ab{2}c"

"aabbcc"

"abbc"

"abc"

"abbbc"

{m, n}

kordub m kuni n korda

"ab+{2,3}c"

"abbcc"

"abbbcc"

"aabbbbcc"

"abc"

\

escape

Et kasutada regex erisümboleid

otseses tähenduses, näiteks,

et "." tähistaks punkti,

mitte suvalist tähte

"ab\.c"

"ab.c"

"ab#c"

[..]

sobiv hulk

hulk, millest otsida

"[ab]cd"

"acd"

"bcd"

"ccdc"

"cd"

[..-..]

sobiv vahemik

hulk, millest otsida

"[a-d]ef"

"aef"

"def"

"ef"

"abc"

[..\-]

miinus hulgas

"[a\-d]ef"

"def"

"-ef"

"ef-"

"cef"

(..)

grupeerimine

"(ab)?cd"

"cd", "acde"

"abcde", "abbcd"

"ab"

"abc"

|

või

"(ab|cd)+ef"

"abefg", "cdefg"

"ababef", "cdcdef"

"acef", "efg"

"aef", "def"

\1, \2

1., 2. sulu kattumine

"(.+) \1"

"a a", "11 12",

"55 55",

"aa", "11 21"

\w

tähed, numbrid, alakriips

"\w+"

"abc" "1a"

".,~@", " "

\s

tühik, tabulaator, reavahetus

"a\sb"

"a b" "a\tb"

"ab", "ab"

\d

numbrid

"\d+i"

"23i"

"i7"

[^..]

ei kuulu hulka

"[^ab]+c"

"ccc", "dec"

"abc", "bbc"

(?=...)

positiivne lookahead

"ab(?=cd)"

"abcd", "abcda"

"abdd", "abc"

(?!...)

negatiivne lookahead

"ab(?!cd)"

"abc", "abcccc"

"oabcd", "abcdd"

(?<=...)

posiitvne lookbehind

"(?<=cd)ok"

"cdok", "ccdok"

"cddok"

(?<!...)

negatiivne lookbehind

"(?<!cd)ok"

"cddok", "ok", "dok"

"cdok", "ccdok"