Giti kasutamine Visual Studio Code'is

Siin juhendis eeldatakse, et teil on Giti salv loodud. Selle jaoks leidub juhend siin: Giti kasutamine TTÜs

VS Code'is versiooni halduse on vasakul.

../../_images/vs_code_vcs.png

Uus projekt Gitist

Määrake oma salve asukoht. See on kujul: https://gitlab.cs.taltech.ee/UNIID/iti0102-2023.git

UNIID asenda oma Uni-ID-ga.

../../_images/vs_code_clone_repository.png

Te võite oma salve asukoha kopeerida ka GitLab keskkonnast, vajutades oma GitLabi projektis (UNIID/iti0102-2023) nupule Clone ning valides sealt 'Clone with HTTPS'. NB! UNIID asemel on sinu Uni-ID!

../../_images/clone.png

Seejärel peate valima asukoha, kuhu salvestatakse teie salv.

Salve kloonimine

Kui olete salve asukoha määranud vajutage Enter kahvi:

Juhul kui te kasutasite HTTPSi, et kloonida küsitakse teie käest teie kasutaja nime ning pärast seda teie parooli.

../../_images/vs_code_git_username.png ../../_images/vs_code_git_password.png

Seejärel küsitakse teie käest, kas te usaldate antud projekti. Soovitavalt vastake jah.

../../_images/vs_code_trust.png

Kausta loomine

Iga ülesanne algkursuse aines läheb eraldi kausta. Kausta nimi on näidatud ülesande juures (näiteks: ex99_test). Suured ja väikesed tähed on erinevad! All olevad pildinäited on ex99_test näitega.

Warning

ex99_test on pseudoülesanne, sellist ülesannet reaalselt ei eksisteeri ning tester ei tagasta midagi. Kui soovite kaasa proovida, katsetage esimese nädala ülesande peal.

Kaust looge EX kaustas parema hiire klikiga, sealt New Folder...:

../../_images/vs_code_create_directory.png

Kausta nimeks läheb ex99_test:

../../_images/vs_code_name_dir.png

Faili loomine

Ülesande lahendus läheb faili. Ülesande tekstis on kirjas, mis on faili nimi. Siin näites paikneb ülesande lahendus ex99_test/hello.py failis.

Nüüd loome kausta sisse faili (ehk siis ülesande sisse lahenduse). Paremklikk kausta ex99_test peal, sealt New File...

../../_images/vs_code_create_file.png

Paneme faili nimeks hello. Tähelepanu, ära unusta lisada .py faililaiendit

../../_images/vs_code_file_name.png

Faili ettevalmistamine (add/stage) Giti lisamiseks

VS Code ei tee vahet, kas fail on uus või mitte. Selleks, et muudatust commit-iga kaasa panna peate selle stage'ima.

Selle jaoks peate minema versiooni halduse vahelehele ning valige failid, mida soovite commit-i lisada ning parema hiire klahvi all avanevas menüüs saate valida Stage Changes.

See valimstab ette muudatused selleks kui soovite neid commit-ida, juhul kui muudate peale seda faile veel peate uuesti need stage*ima muidu *commit-ite ainult viimati stage-itud muudatused.

../../_images/vs_code_stage.png

Teine võimalus on kasutada pluss märki faili nime taga saate ühe faili korraga stage-ida.

Kolmas võimalus on kasutada pluss märki üleval Changes menüü juures. See stage-ib kõik muudatused, mis olete teinud.

Peale muudatuste stage-imist tekib teile Changes menüü kohale Staged Changes menüü, kus näete oma faili ning selle peale vajutades peaksite nägema muudatusi.

Faili üles laadimine Giti

Selleks, et tehtud muudatus jõuaks GitLab serverisse (ja automaattester seda hinnata saaks), tuleb teha kaks asja: commit ja push.

Versiooni halduse menüüs leiate sinise nuppu Commit, millega saate stage-itud muudatused commit-ida.

../../_images/vs_code_commit.png

Peale seda avaneb teile faili aknas teksti fail, kuhu saate kirjutada oma commit sõnumi. Ning peale kirjutamist leiate üleval paremal märgi, mis lõppetab commitimise ning kui te kirjutasite mingi sõnumi, siis luuakse uus commit.

Juhul kui te sõnumit ei kirjuta ei lase git teil muudatusi commit-ida.

../../_images/vs_code_commit_message.png

Järgnevalt peate vajutama nuppule Sync Changes, mis laeb alla üles laetud muudatused ja pärast laeb üles teie tehtud muudatused. Enne sync-i sooritamist küsib vs code teie käest kinnitust, kas ikka soovite seda teha.

Warning

Juhul kui te olete teinud veel muudatusi, mida te ei ole veel commit-inud ei ole teil näha Sync Changes nuppu vaid on ikka Commit nupp. Selleks, et muudatusi sel hetkel üles laadida saate vajutada ekraani all ääres olevale sync märgiga nuppule.

../../_images/vs_code_sync_changes.png ../../_images/vs_code_alt_sync.png